zvacsit
V rámci Galmusu medzi najväčšie zaujímavosti patria dve národné prírodné rezervácie Červené skaly a Galmuská tisina, jaskyňa Šarkanova diera a prírodné zaujímavosti ako najmä vyhliadka Vysoký vrch, Poráčska dolina, Svätojánska dolina, Bielovodská dolina, Šikľavá skala, Vodopád na Kamennom potoku, Biela skala či Slovinská skala.

Oblasť Volovských vrchov bola v rámci európskej iniciatívy Natura 2000 zaradená do sústavy chránených území Európskej únie ako chránené vtáčie územie. Na území pohoria Galmus boli vyhlásené dve územia európskeho významu – Galmus a Jánsky potok.

Vyhliadka Vysoký vrch
Vyhliadka nad obcou Poráč v nadmorskej výške 874 m. Je odtiaľ výhľad na Slovenský raj, Kráľovú hoľu, Vysoké Tatry, Levočskú horu, Spišský hrad, mestá Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a ich okolia. Poráčania hovoria, že z vyhliadky sa dá vidieť polovica Slovenska. Je súčasťou miestnej turistickej trasy.

Jaskyňa Šarkanova diera
Jej chodby siahajú do hĺbky až 177 m. Je významným náleziskom artefaktov neolitického človeka. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza 14 m dlhá jaskyňa Chyža alebo tzv. Krátka diera, v ktorej sa našli najstaršie kosti domestifikovaného psa na území SR. Obidve jaskyne boli osídlené v mladšej dobe kamennej ľudom, ktorý patril do kultúrneho okruhu lineárnej a bukovohorskej keramiky približne 4 400 p. n. l. Je súčasťou miestneho turistického chodníka.

Rybníky na Zahure
Obľúbené miesto rekreácie a oddychu obyvateľov mesta Spišské Vlachy a prichádzajúcich rekreantov.

Biela Skala, Slovinská skala
Oproti sebe stojace „veže“ na oboch stranách Poráčskej doliny na jej východnom konci predstavujú charakteristické prírodné dominanty Galmusu.

Vodopád na Kamennom potoku – Šikľavá skala
Predstavuje dobre vyvinutý viac než 10 m vysoký vodopád v doline Kamenná a je jedným z početných krasových útvarov, roztrúsených po celom území Galmusu.

Matejovská Šikľavá skala
Rieka Hornád na severnom okraji Galmusu na styku s Hornádskou kotlinou odkrýva na viacerých miestach rozsiahle vápencové a zlepencové útvary, ktoré sú útočiskom mnohých vzácnych a chránených druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstiev. Jedným z takých miest je Šikľavá skala, kde prameň nad rozsiahlym zlepencovým previsom vytvára vysoký vodopád a v zimnom období mohutné ľadové útvary. V širšom okolí vodopádu sú ťažko prístupné skalné steny, bralá, kaňonovité prielomové doliny a krátke, úzke jaskyne.

Markušovský skalný hríb
Neďaleko Markušoviec na svahu nad tokom rieky Hornád sa nachádza Národná prírodná pamiatka Markušovské steny s ojedinelým skalným útvarom zvaným Markušovský skalný hríb (470 m n. m.). Je najvyšším skalným útvarom na Slovensku. Tvorí ho 8 m vysoká noha zložená zo zlepencov, ktoré sú menej odolné voči zvetrávaniu a tak sa rozpadli skôr ako pieskovce, z ktorých je vytvorený klobúk hríba o priemere 3 m.

Bukovec
Bukovec 1 127 m. n. m. je najvyšším vrchom Hnileckých vrchov. Oblasť Galmus je súčasťou Hnileckých vrchov ako podcelku Volovských vrchov. Hnilecké vrchy sú tvorené dvomi horskými masívmi – na severe územím Galmusu a na juhu horským chrbátom s konštantnou výškou nad 900 m n. m. s najvyšším vrchom Bukovec.

Poráčska dolina
Poráčska dolina je 9 km dlhá dolina, ktorú vo vápencoch Galmusu vyhĺbil Poráčsky jarok od obce Poráč po Slovinky. Je to typická krasová dolina, lemovaná skalnými zrázmi Vápenníka, Slovinskej skaly a Červených skál. Dolina je v ústí hlboká takmer 400 m a vzdialenosť medzi jej okrajmi dosahuje 1 750 m, kým v horných častiach dosahuje vzdialenosť okrajov 500 – 600 m pri hĺbke 150 m.

Bielovodská dolina
Bielovodská dolina je asi 5 km dlhá dolina na severnej strane Galmusu neďaleko Olcnavy v hornom úseku pripomínajúca rokliny Slovenského raja. Pretekajúci potok Biela voda vytvoril úzky kaňon s kaskádami. Dolina končí v blízkosti Šarkanovej diery, pod Vysokým vrchom. Je to turisticky veľmi atraktívne miesto, avšak z dôvodu nevyhnutnosti ochrany životného prostredia nie je sprístupnené. Pre bezpečné prechody dolinou by bolo treba inštalovať technické zariadenia.

Svätojánska dolina
Svätojánska dolina je dolina vytvorená Svätojánskym potokom, ktorý pramení na severnom okraji plošiny Galmus. Vytvára vápencovú romantickú dolinu s ešte nepreskúmanými jaskynnými priestormi v okolí. V ústí doliny sa nachádza známa chatová osada rekreačné stredisko Zahura.

Lacemberská dolina
Dolina Lacemberská (alebo tiež Dolina Slovinského potoka) je asi 10 km dlhá dolina, vinúca sa z obce Slovinky pozdĺž Slovinského potoka pod Bukovec. Poskytuje možnosti výstupov na vrcholy Hnileckých vrchov. Ohraničuje Galmus z južnej strany.

Design: VANOKU s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves